LOA tilmeldt Tall Ships Race 2009

Efter fem års intenst restaureringsarbejde, hvor spørgsmålene om sejladsplanerne har været talrige, ligger den første store tur for det gode skib LOA nu klar: LOA sætter sejl for at deltage i årets udgave af The Tall Ships' Race.

<b>LOA til Tall Ships Race</b>
The Tall Ships' Race 2009, der varer fra 2. juli til og med 3. august 2009, ventes at samle op mod 5.000 besætningsmedlemmer fra omkring 30 lande.

- Restaureringen af LOA er så fremskreden, at vi nu tør tilmelde os sejladsen, som skal bringe os dybt ind i Østersøen og retur. Endnu mangler vi Søfartsstyrelsens endelige godkendelser af skibet, men dem forventer vi at kunne få på plads så betids, at der også er god tid til prøvesejladser på Limfjorden - og lidt længere væk - inden vi for alvor lægger fra kaj, siger Steen Bjerre.

<b>Besætningsmedlemmer ønskes</b>
På baggrund af beslutningen om at deltage i The Tall Ships' Race 2009 er LOA nu i færd med at finde de besætningsmedlemmer, der skal deltage i sejladsen. I den forbindelse siger Carsten Pedersen, der er ansvarlig for planlægningen af LOAs sejladser:

- Som det har været nævnt mange gange undervejs i restaureringsarbejdet er hensigten at LOA skal sejle så meget som muligt for og med så mange som muligt. Alle er velkomne, men i udgangspunktet vil sejladser blive udbudt til unge fra 15 år, der i LOA vil finde et redskab til at lære at arbejde sammen og til at vise den enkeltes direkte afhængighed af og ansvar i forhold til andre. Og det er præcis den funktion skibet kommer til at udfylde, når vi deltager i internationale sejladser som The Tall Ships' Races.

<b>Halvdelen er unge</b>
Mens der ikke er nogen aldersmæssige krav til LOAs faste besætning - altså kaptajn, styrmænd og bådsmænd - er det i forbindelse med deltagelse i The Tall Ships' Races en forudsætning, at mindst halvdelen af de ombordværende er i alderen 15 til 25 år.

- Med andre ord er det specielt denne aldersgruppe vi er på jagt efter, men vi kan glæde os over, at mange allerede er på bruttolisten. Det samme gælder i øvrigt for LOAs faste besætning, fortæller Carsten Pedersen.

<b>LOA i fornemste klasse</b>
Sail Training International, der står bag The Tall Ships' Races, har klassificeret LOA i den fornemmeste klasse af skole- og øvelsesskibe.
Fra Danmark indgår kun skoleskibene Danmark og Georg Stage i denne klasse og netop sidstnævnte vil være blandt de fartøjer, som LOA skal konkurrere med på Østersøens bølger.

- Hensigten er naturligvis at deltage i dette års race, men vi skal i sagens natur også gøre opmærksom på vores hjemhavn - ikke mindst i lyset af, at Aalborg er vært for The Tall Ships' Race i sommeren 2010, siger Steen Bjerre.