LIGE NU:

LOGSTOR vokser i takt med den globale opvarmning

Stor vækst for LOGSTOR, der bl.a. skyldes den globale opvarmning. Der satses stort på fjernkøling fremover.

Flot resultat for 2007
LOGSTOR koncernen fortsætter sin opadgående formkurve og leverer bedste resultat hidtil.
LOGSTOR kan fremvise en flot resultatfremgang i 2007 med en omsætningsstigning på 11% til 2,3 milliarder danske kroner og en driftsindtjening der steg med 13 % til 299 millioner danske kroner.

Preben Tolstrup, CEO LOGSTOR kommenterer:
- 2007 har været et godt år for LOGSTOR koncernen. Vi har taget en række vigtige strategiske skridt for at sikre en bæredygtig og langsigtet vækst i virksomheden. LOGSTORs fremgang sker inden for samtlige forretningsområder: Fjernvarme, Fjernkøling, Olie & Gas og Industri/Solar & Marine. En global vækststrategi er således på plads, primært fokuseret på geografisk ekspansion samt lancering af nye innovative og intelligente produkter og systemer.
Væksten vil ske via egne tiltag, opkøb samt nye partneralliancer, hvoraf den første blev annonceret i andet halvår 2007 i form af et Joint Venture med den regeringsejede forsyningsvirksomhed af køling - Empower i Dubai. Den øgede fokus på CO2 reduktion og energieffektivitet understøtter et forventet langt og stærkt vækstforløb for virksomheden fremover.

Energi- og klimadebat
LOGSTORs vækst er dermed helt i tråd med den globale energi- og klimadebat - en debat som virksomheden i 2007 har markeret sig stærkt i såvel nationalt som i EU regi. Blandt andet har LOGSTOR sammen med Danfoss, COWI og Grundfos udarbejdet et White Paper, der afdækker de mange fordele ved fjernvarme og fjernkøling set i det globale miljøperspektiv.

Miljøvenlige løsninger
LOGSTORs løsninger for fjernvarme og -køling baserer sig på særdeles bæredygtige og velafprøvede teknologier, og vil umiddelbart kunne bidrage væsentligt til at mindske CO2 udslippet ganske enkelt ved at mindske energitabet under transporten fra producent til bruger og dermed reducere energiforbruget. Det samlede transmissionstab er i dag i omegnen af 30% af den producerede energi alene i Europa.

Fjernvarme
LOGSTORs største forretningsområde er stadigvæk Fjernvarmesystemer. Det har specielt været leverancer til store transmissionslinier i bl.a. Finland, Sverige og Holland, der har præget dette marked. Flere fjernvarmekunder - specielt i de nordiske lande - har i 2007 fokuseret på levetidsomkostninger på ledningsnettet, så bedre kvalitet og isolering er blevet væsentlige kriterier i kundernes valg af løsninger. Et målrettet fokus på proces¬fremmende tiltag i hele produktionsapparatet på de 9 fabrikker i Europa og betydelige investeringer i nye effektive produktionssystemer har betydet, at virksomheden står stærkt rustet til at møde kundernes øgede kvalitets- og kapacitetskrav.

Fjernkøling
Endelig blev 2007 startskuddet til et andet af LOGSTORs store nye vækstområder, fjernkøling. Med indgåelsen af en joint venture aftale med Dubai's førende fjernkølingsvirksomhed Empower om etableringen af Golf regionens største fabrik for præ-isolerede rør, forventes der en rivende vækst og udbygning i især det mellemøstlige område. Regionen har annonceret, at al fremtidig udbygning af komfort-kølesystemer vil blive foretaget ved brugen af den energieffektive og miljøvenlige fjernkøling, der således kommer til at afløse konventionelle eldrevne air condition-enheder.

Fortsat udvikling i 2008
Preben Tolstrup udtrykker stor optimisme for LOGSTORs fortsatte udvikling i 2008:

- Flere banebrydende teknologier er undervejs, hvoraf den første forventes introduceret på markedet allerede i løbet af 2008 specielt målrettet mod Olie & Gas sektoren. Ydermere planlægger LOGSTOR sin entré med egen produktion på det russiske marked i indeværende år. Sidst, men ikke mindst vil fabrikken i Dubai blive opført med et mål om at kunne levere de første produkter til de mellemøstlige markeder i løbet af første halvår 2009 og vil således først bidrage resultatmæssigt om ca. 1 år.

Se logstor.com for yderligere informationer