LIGE NU:

Løkken Sparekasse: Vi er solide

Løkken Sparekasse har flere gange været nævnt, som et af de pengeinstitutter, der var i farezonen i den igangværende bankkrise. Det får i dag sparekassens direktør til at melde ud: Vi er solide.

- Finanssektoren har været meget omtalt i pressen i den seneste tid, og det har ganske naturligt medført mange spørgsmål fra vores kunder. Jeg finder derfor anledning til at kommentere de ting, der sker i sektoren, og i samme forbindelse vil jeg gerne bringe fakta om de trygge forhold for dig som kunde i Løkken Sparekasse, skriver direktør Poul Johnsen på bankens hjemmeside.

Også kunderne i Løkken Sparekasse stiller spørgsmål om banken nu kan klare sig under den globale finans- og bankkrise. Derfor melder direktøren ud, at Løkken Sparekasse er en solid forretning.

- Med en solvens på 17,7, hvor lovens mindstekrav er 8 er vi blandt de mest sikre i Danmark. Også likviditetsmæssigt er vi fint kørende med et udlån, der kun i mindre grad overstiger indlånet. Kombineret med et godt samarbejde med en række store finansielle virksomheder i Danmark er vi godt dækket også med hensyn til likviditet, skriver Poul Johnsen.

Ifølge ham udgør sparekassens ansvarlige kapital 454 mio. kr.. Et beløb der fordeler sig med sparekassens egne midler på 230 mio. kr. og garanternes indskud på 224 mio. kr. Sparekassen har derfor ikke haft behov for optagelse af særskilt ansvarlig lånekapital.

Løkken Sparekasse har godt 16.000 kunder fordelt over hele landet. Langt den største del er ifølge banken, privatkunder, hvor der er minimal risiko. Og for engagementerne med erhvervskunderne er der i stort omfang stillet betryggende sikkerhed for engagementet.

- På baggrund af de aktuelle forhold ser jeg meget fortrøstningsfuldt på fremtiden for både Løkken Sparekasse og vores kunder, slutter Poul Johnsen.