Lønstrup-borgere klager over ejere af helårshuse

Borgere i Lønstrup tager nu nye metoder i brug for at få stoppet lokalplansovertrædelser med helårshuse, der står gabende tomme udenfor sommersæsonen. Hjørring Kommune bliver nu nødt til at undersøge omfanget af ulovlighederne

Restauratør Søren Torp Andersen har sammen med Lønstrups turistforeningsformand, Svend Bjørnager, klaget til kommunen over fem huse, der bliver brugt som sommerhuse og ikke helårsbeboelse, som lokalplanen kræver det. Med angivelse af konkrete adresser og matrikelnumre.

- Det har ikke noget med angiveri og stikkeri at gøre, men nu skal det her stoppes ellers bliver vores smukke by forvandlet til en kulisseby, siger Søren Torp Andersen til TV2/NORD.

Hjørring Kommune er flere gange tidligere blevet gjort opmærksom på problemerne med tomme helårshuse i Lønstrup. Men kun i generelle vendinger og ikke som nu med angivelse af helt konkrete adresser.

- Det vil da betyde, at vi skal undersøge sagen. Og beboerne i de huse, der er nævnt i klagen, skal gøre rede for hvor meget de bor i dem. Overtræder de lokalplanen må vi give dem et påbud eller i sidste instans melde dem til politiet, siger Per Harfeld (Venstre), der er formand for plan- og miljøudvalget i Hjørring Kommune.

Klagerne har nøjedes med at angive adresser på nye købere af helårsbeboelser, der ikke overholder lokalplanen.