1 af 2

Mandatfordelingen i Regionen

Socialdemokraterne med Ulla Astman i spidsen går et enkelt mandat tilbage.

Enhedslisten er ny i regionsrådet med to mandater.

Sent onsdag aften blev stemmerne endelig talt færdig til regionsrådsvalget. Ulla Astman fortsætter som førstekvinde, trods mandatmæssig tilbagegang. Ud over hende selv, så er Vagn Nørgaard, Pernille Buhelt, Mogens Nørgård, Jørgen Rørbæk Henriksen, Medzait Ljatifi, Lis Mancini, Henrik Ringbæk Madsen, Bente Bang, Jette Ramskov og Poul Erik Andreasen genvalgt. Nyvalgt er Orla Havs søn, Thomas Hav, Mie Nielsen, Tina Juul Kjellberg, Heidi Linnemann Prehn og Arne Nielsen.

Hos de Radikale sidder Ninni Lodahl Gjessing stadig på mandatet. Hos de Konservative er Per Larsen, Vibeke Gamst og Kirsten Moesgaard genvalgt.

Lene Linnemann og Bente Lauridsen er genvalt for SF, mens Liberal Alliance er kommet ind for første gang på det allersidste mandat med Agnethe Benedikt Mørch.

Dansk Folkeparti har fået genvalgt Rikke Karlsson, mens Tommy Eggers, Peter Sørensen og Vivi Jensen er nyvalgt. Tommy Eggers har godt nok siddet som suppleant for Morten Marinus, siden sidste folketingsvalg.

Hos Venstre er Jess. V. Laursen, Peter Therkildsen, Martin Bech, Svend Heiselberg, Asta Skaksen, Gunhild Olesen Møller og Erik Harbo Larsen er genvalgt. De nyvalgte er meget markante kommunale politikere, nemlig Otto Kjær Larsen, tidl. Borgmester i Fjerritslev. Anny Winther, borgmester i Rebild., Lone Sondrup og gruppeformand i Mariagerfjord Kommune.

De sidste nye i rådet for Venstre er Mads Thomsen og Henrik Buchhave. Enhedslisten kommer ind med to nye, nemlig Susanne Flydtkjær og tidligere medlem af Europaparlamentet Lis Jensen.

 

Dermed bliver et par markante regionsrådspolitikere ikke genvalgt, selvom de prøvede. Det er den tidligere SF,er, nu socialdemokrat Mogens Ove Madsen. Det er socialdemokraten Ejner Guldager Nielsen fra Skagen - og så er det de to venstrefolk Per Harfeld og tidligere europaparlamentsmedlem, samt nuværende formand for regionens udvalg for regional udvikling Ole. B. Sørensen.