LIGE NU:

Mange fejl og mangler i handicapsager

En undersøgelse lavet af Beskæftigelsesankenævnet for region Nordjylland viser, at der er fejl i godt halvdelen af de undersøgte sager om personlig assistance til handicappede i erhverv.

Undersøgelsen er lavet ud fra fire kommuner med 14 sager fra hver. Det er Vesthimmerland, Frederikshavn, Brønderslev og Thisted Kommuner. I alt 56 sager er med i undersøgelsen.

Den viser, at der i 31 af de undersøgte sager mangler oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til, om ansøgerne har været berettiget til personlig assistance. I 30 af disse sager er det lægelige oplysninger, der mangler.

Det er alvorligt, fordi der i de fleste tilfælde behov for lægelige oplysninger, der kan dokumentere funktionsnedsættelsens art, sværhedsgrad og varighed.

Personlig assistance kan gives til personer i erhverv, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for en særlig personlig bistand. Der kan dog ikke ydes personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Der er i en periode på knap fire år afgjort i alt 34 sager om kompensation til handicappede i erhverv i beskæftigelsesankenævnet for region Nordjylland. Der er tale om klagesager, hvor ansøgeren har fået helt eller delvist afslag på ansøgningen af jobcentret.