LIGE NU:

For mange sendes ud i et fleksjob

Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland mener, at flere i stedet bør have en førtidspension

Piskesmæld efter en trafikulykke og en dårlig ryg betød, at Pia Correll Mouritsen i 1999 ikke længere kunne arbejde på fuld tid. Tidligere arbejdede hun som pædagogmedhjælper i Nykøbing Mors, men måtte gå ned i tid efter ulykken, indtil hun i 2002 helt opgav at arbejde.
- Siden har jeg ventet i fem år, hvor der ikke er sket nogen ting. De seneste to år har jeg fået ledighedsydelse og været visiteret til fleksjob, men der har ikke været noget arbejde, jeg kunne passe, siger den 40-årige mor til fire.
Og hun er langt fra den eneste i den situation.
En undersøgelse fra Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland viser, at to år efter, at folk er visiteret til et fleksjob, er det blot omkring 10 procent, der aktuelt er i fleksjob. Cirka dobbelt så mange har i løbet af de to år fået tilkendt en førtidspension eller er ved at få det.
Men mere end to ud af tre af alle de undersøgte personer går stadig i usikkerhed og søger fleksjob, mens de får ledighedsydelsen, som udgør 91 procent af dagpengebeløbet.
- De svageste i denne gruppe bør tildeles førtidspension med det samme i stedet for at blive sat til et fleksjob, de alligevel ikke kan passe, siger Thomas Krog, medlem af Beskæftigelsesankenævnet for De Samvirkende Invalideorganisationer. Rapporten konkluderer samtidig, ifølge Thomas Krog, at reglerne for førtidspension er for stramme.
- De strammede regler kan godt holde folk væk fra førtidspension, men får dem ikke ud i arbejde. Antallet af førtidspensionister skal reduceres ved det forebyggende arbejde, siger han.
Landsforeningen af Førtidspensionister kan godt genkende det billede, som rapporten fra Nordjylland tegner. Landsformand Carl Erik Nielsen siger, at omkring halvdelen af de nye på førtidspension kommer direkte fra et fleksjob.
- Så denne rapport bekræfter det billede, vi i forvejen ser. Reglerne bliver tolket for stramt, ligesom arbejdsgiverne slet ikke er åbne over for at tage fleksjobberne ind, siger han.
For Pia Correll Mouritsen i Nykøbing Mors tyder meget nu på, at hun endelig kan få en afklaring på sin sag ved at blive tilkendt førtidspension. Men i virkeligheden ville hun hellere arbejde.
- Jeg har spurgt, om jeg ikke kan hjælpe i terapigrupper på plejehjem eller noget i den retning. Men fordi jeg ikke kan følge dem på toilettet, kan det ikke lade sig gøre, siger hun.
/ritzau/