LIGE NU:

Mange ser skævt til syge kollegaer

Der er sket en fordobling i antallet af lønmodtagere, der ser folk med nedsat arbejdsevne som en belastning.

Det er særligt folk med psykiske lidelser der vækker skepsis. Det viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), som hvert år undersøger danske virksomheders sociale engagement.
Næsten halvdelen af de ansatte, der har erfaringer med kollegaer, der ikke kan arbejde på fuld tid på grund af en nedsat arbejdsevne, ser dem som en belastning. Det er en fordobling siden 2006.

En af forklaringerne kan være den store mangel på hænder, der har præget Danmark frem til midten af sidste år, forklarer Helle Kløft Schademan, forskningsassistent ved SFI og en af hovedforfatterne bag rapporten til Nyhedsmagasinet HK.

- Med den store mangel på arbejdskraft, har det været nemmere at få personer med nedsat arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet i fleks- eller skånejob. Men manglen på arbejdskraft til ordinære stillinger kan ikke dækkes ind af personer med særlige behov. Det giver mere arbejdspres på kollegaerne, som skal løbe stærkere, og det bliver en belastning, siger hun.

Den største skepsis er rettet mod psykiske lidelser end mod blinde. Knap halvdelen er betænkelige ved en kollega med psykiske lidelser. Selvom flere ser personer med nedsat arbejdsevne som en belastning end tidligere, er to ud af tre lønmodtagere generelt stadig positive overfor ansættelser af personer med nedsat arbejdsevne.