02:28

Foto: Bruno Stagsted

1 af 2

Mange sikrer sig ulovligt mod vand i kælderen

Valget falder oftest på den billigste og nemmeste - men ulovlige - løsning, når nordjyderne sikrer sig mod vand i kælderen.

Den seneste uges store oversvømmelser har mindet mange nordjyder om, at det kan være en god idé at sikre kloakafløbet, så man undgår vand i kælderen.

Der er mange måder at gøre det på, og de forskellige løsninger ligger prismæssigt fra 6.000 kroner til over 50.000 kroner. De fleste nordjyder vælger dog en anden og billigere løsning. En kontraventil med en gummibold, som kan købes for under 600 kroner.

- Den fungerer ved, at den sidder i et gulvafløb eller et kloakrør, og når vandet kommer og trækker op ude fra vejen, så bliver bolden trykket op og lukker for hullet. Når vandet så trækker væk, skulle bolden gerne synke ned, så vandet bliver lukket ud igen, fortæller kloakmester Michael Nielsen fra Aalborg Kloak og Beton.

Der er dog den hage ved den populære ventil, at den er ulovlig. Ventilen, der sidder i mere end 50.000 danske afløb, er ikke godkendt, fordi slitage kan gøre, at bolden sætter sig fast, så der hverken kan komme vand ind i eller ud af huset.

- Jeg synes, det er rigtig skidt, fordi man risikerer både, at man oversvømmer sit eget hus eller at man sender problemet videre til naboen. Vi har jo en strategi med at seperatkloakere, fordi vi ved, at der i de kommende år vil komme flere hændelser med ekstrem nedbør, og det er vi nødt til at kunne håndtere i vores kloaksystem, siger Lasse P. N. Olsen (Enhedslisten), rådmand for miljø og energi i Aalborg Kommune.

Det har ikke været tilladt at montere kontraventilen med gummibolden siden 1994. Der er dog blevet installeret en del af dem i Aalborg i de seneste år, hvor boligejere har været bekymrede for vand i kælderen.

- Ah, det kan godt ske, at vi gjorde det for nogle år siden. Den gang vi var sikre på, at denne her type virkede... inden de nye højtvandslukkere kom på markedet, siger Michael Nielsen.

Indtil nu har der ikke været nogen konsekvens ved at montere kontraventilen. Aalborg Kommune overvejer dog, om man skal se på afløbene i kældrene, når kommunen følger op på påbuddet om seperatkloakering. Helt fast ligger det, at kommunen har fokus på, hvordan man undgår oversvømmelser i mange af Aalborgs kældre.

- Vi får mere ekstrem nedbør i de kommende år. Det er der ingen tvivl om, og det gør selvfølgelig, at vi er nødt til at sikre os imod det, siger Lasse P. N. Olsen.