Mariager Fjord: Landbruget skal stramme op

Mariager Fjord er så forurenet, at den ikke kan leve op til EUs krav om vandmiljø. Forskerne anbefaler, at kvælstofudledningen som minimum halveres.

<b>Dyreliv truet</b>
Endnu kan krabberne pile rundt på bunden af den smukke fjord, men landbruget leder fortsat så meget kvælstof ud i fjorden, at dens dyreliv kan blive truet.

<b>Mariager Fjord ikke god</b>
Forskerne fastslår nu, at fjorden derfor ikke kan leve op til kravet i EU&#39;s vandrammedirektiv. Det er ikke muligt at opfylde kravet om at sikre Mariager Fjord en såkaldt god økologisk tilstand i 2015, fastslår en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

<b>Landbruget skal stramme op</b>
Selv om der er sket reduktioner i landbrugets udledninger af næringsstoffer til fjorden, så mener forskerne, at det er nødvendigt at stramme skruen om landbruget endnu mere.

- Vi anbefaler, at tilførslerne af fosfor til fjorden reduceres til mellem seks og otte tons pr. år mod 13 ton i dag. For kvælstof anbefaler vi at skære ned til mellem 200 og 400 ton pr. år mod 800 ton nu, siger seniorforsker Stiig Markager fra DMU.
/ritzau/