LIGE NU:

Mariagerfjord budget på plads

Det er et enigt byråd, der har forhandlet et budget 2012 på plads i Mariagerfjord Kommune.

Det er en glad og tilfreds borgmester, der onsdag kunne melde ud, at budget 2012 for Mariagerfjord Kommune er forhandlet på plads.

- Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at vi i byrådet har formået at forhandle et budget for 2012 på plads, som der er enighed omkring bordet rundt, siger borgmester H. C. Maarup og fortsætter:

- For medarbejderne og borgerne er budgetaftalen udtryk for, at vi i byrådet er den økonomiske situation bevidst og tager ansvar for, at der ikke er slinger i kursen. Vi har et fælles mål om at sikre fortsat økonomisk stabilitet samtidig med, at vi gerne vil skabe mulighed for fortsat udvikling på såvel drifts- som anlægssiden. Størrelsen på pengekassen er den samme, så derfor har det været nødvendigt at omprioritere nogle af midlerne i balancen mellem at skabe udvikling samtidig med at konsolidere budgettet. Det er lykkedes takket være en stor velvilje fra hele byrådet.

Det er ifølge borgmesteren en grundlæggende forudsætning for budget 2012, at budgettet skal overholde de økonomiske rammer på alle driftsområder. Det stiller krav til, at alle udvalg overholder de økonomisk aftalte rammer, og om nødvendigt, at udvalgene sikrer en løbende omprioritering for at sikre dette samt at ledelsen i samarbejde med medarbejderne har meget stort fokus på at sikre at den overordnede ramme og de givne bevillinger overholdes.

I budget 2012 har det været nødvendigt at reducere for kr. 8,7 mio. svarende til ½ % på alle serviceområder for at skaffe finansiering til driftsudvidelser på opgaveområder, som enten er kommunale ?skal-opgaver? eller områder, hvor kommunen oplever et stadig stigende udgiftspres og endelig til politisk prioriterede områder. De nye tiltag omfatter blandt andet udbygning af 18 vuggestuepladser fordelt i Hadsund og Hobro, prioritering af velfærdsteknologi på ældreområdet, ansættelse af tilgængelighedskonsulent og et projekt med fokus på at fastholde specielt drenge i ungdomsuddannelse.

På anlægssiden budgetteres med et nettobudget på kr. 66 mio. Til nye anlægsprojekter er blandt andet afsat kr. 7 mio. til etablering af kanaler i forbindelse med havneplanerne i Hadsund. Der er afsat kr. 1,3 mio. til etablering af lys på cykelsti til Valsgård. Der er afsat penge til udvidelse af parkeringsarealer i Hadsund, til et forprojekt omkring den gamle biograf i Mariager og der er afsat en pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Endelig er der på flere områder givet håndslag på at arbejde videre med en række projekter, foranalyser eller planlægningsgrundlag. Dette gælder for eksempel arbejdet med at forbedre mobildækningen i hele kommunen, udvide ordningen vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, muligheden for at etablere en række fjordbade i kommunen, fremme bæredygtighed, undersøgelse af muligheder og perspektiver ved etablering af ny kollektiv rute Hørby ? Valsgaard ? Hobro med mulighed for evt. udvidelse til Hørby.