LIGE NU:

Mega-stort dambrug på vej

I Hirtshals har man planer om at etablere et kæmpestort saltvands-dambrug, der bliver Danmarks første af sin slags. Selv om udledningen af næringsstoffer i Skagerrak vil blive stor, så er Hjørring Kommune foreløbig ikke afvisende

På forsøgsbasis har man allerede i lang tid opdrættet tunger og andre saltvandsfisk på Nordsøen Forskerpark. Nu vil man videre.

- Det er stort forskningsområde her på stedet, at man arbejder med at producere fisk som supplement til vilde fisk. Derfor vil vi meget gerne have et anlæg i stor skala, siger direktør, Jens Otto Størup, direktør for Nordsøen Forskerpark, der tidligere hed Nordsøcentret.

Færøske investorer er parate til at smide op mod 100 millioner kroner i et indpumpningsanlæg med saltvand fra Skagerrak. Anlægget bliver enormt. På et areal svarende til otte fodboldbaner skal der hvert år produceres over tre millioner kg fisk. Plan- og miljøudvalget i Hjørring Kommune har netop behandlet Nordsøen Forskerparks ansøgning.

- Et enigt udvalg mener, at projektet her skal have en chance. Men der er ikke taget stilling til om projektet kan blive til noget eller ej. Nu skal der arbejdes videre med en VVM-redegørelse, siger Per Harfeld (Venstre), der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

Hvis det store aquakuturanlæg bliver realiseret vil det hvert år udlede 412 tons organisk stof - fx fiske-afførring og skæl. Til sammenligning udleder Hirtshals rensningsanlæg 7,5 tons. Dambruget vil udlede 127 tons kvælstof og 11,9 tons fosfor, mens rensningsanlægget lukker 6,4 tons kvælstof og 0,5 tons fosfor ud.
Men sammenligningen bryder man sig ikke på Nordsøen Forskerpark.

- Det er ikke interessant at sammenligne det her projekt med et rensningsanlæg. Det her skal sammenlignes med en hvilken som helst anden animalsk fødevareproduktion, siger Jens Otto Størup.

I følge Jens Otto Størup så vil det ny kæmpeanlægs udledning ikke overstige de nuværnede grænseværdier for sigtbarhed og algeproduktion i Skagerak. Men snart kommer en ny vandmiljøplan for hele Danmark. Den vil kommunen gerne vente på, mens man i Hirtshals er utålmodig efter at komme i gang.

Projektet forventes at komme i offentlig forhøring senere på året.