Menighedsrådvalg: Flertal mod præsten

Det lykkedes ikke støtterne til præsten Mette Villads Christensen at få et flertal ved menighedsrådsvalget tirsdag i sognene Rubjerg, Jelstrup og Lyngby i Vendsyssel. Derimod kommer der repræsentanter fra de alternative lister til det siddende menighedsrå

Stemmeprocenten i de tre sogne nåede for et menighedsrådsvalg helt usædvanligt op på 50 - hvilket formentlig skyldes de måneder lange stridighederne omkring præstefyringen.
- Nu har demokratiet talt, vi havde selvfølgelig helst set en anden fordeling, men nu ser vi fremad og glæder os til et samarbejde, siger Birgitte Lundsgaard, der blev valgt ind på Rubjerglisten, der støtter præsten Mette Villads Christensen.
Også den siddende fællesformand for de tre sogne, Ove Jessen, kunne tirsdag aften se frem ad - og han glædede sig over, at menighedslisterne i de tre sogne fremover bliver repræsenteret med ni medlemmer. De resterende seks medlemmer i sognene kommer fra lister, der forud for valget har tilkendegivet, at de er imod at præsten Mette Villads Christensen nu er indstillet til fyring.
- Når der kommer en løsning på præste-sagen, og løsningen hedder, at hun bliver fyret, så tror jeg, at samarbejdet i menighedsrådene kommer til at forløbe stille og roligt, siger Ove Jessen.
Derimod forudser han situationen anderledes, hvis det skulle vise sig, at præsten forbliver i sognet.
- Så bliver der kaos, siger han.