LIGE NU:

Mere hjælp til voldsramte børn

Voldsramte børn skal sikres en tryg hverdag. Frederikshavn er blandt de 10 kommuner, der er med i projektet, som skal give forbedret støtte og behandling til voldsramte børn. Velfærdsminister Karen Jespersen og satspujlepartierne har afsat 52 mio. kr.

Pengene skal bruges til at forbedre og sikre opsporingen af børn, der har været udsat for vold, og styrke kommunernes og krisecentrenes støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier. Pengene bruges til 14 projekter i et samarbejde mellem kommuner, krisecentre og Servicestyrelsen.

- Der er alt for mange tilfælde af vold og krænkelser mod mindreårige. Vold mod børn er simpelthen noget af det værste og kan have følger for ofrene resten af deres liv. Derfor vil vi styrke kommunernes og krisecentrenes muligheder for at identificere børnene og derefter hjælpe dem, siger velfærdsminister Karen Jespersen (Venstre).

22.000 børn i voldelige familier
Hvert år berøres et stort antal børn direkte eller indirekte af vold i familien. Et skøn fra Statens Institut for Folkesundhed er, at mindst 22.000 børn lever i voldelige familier.

Følgerne af at leve med vold under opvæksten er en konstant angst for ny vold, som tapper barnet for kræfter og energi og påvirker evnen til at koncentrere og udfolde sig. Børnene har også lært at løse konflikter ved at slå, det giver dem ofte problemer med kammeraterne.

Tilværelse uden vold
Målet for projektet er, at flere børn og kvinder får en stabil tilværelse, der ikke er præget af vold og følgerne af vold. Projekterne skal samtidig skabe viden om virkningen af indsatsen overfor børn og kvinder. En viden som skal formidles og bruges aktivt, så den kan komme andre til gode. Projekterne skal løbende evalueres frem til slutningen af 2011.

Projektet er fordelt på to delprojekter.

Det ene delprojekt, som Frederikshavn er med i, har fokus på støtte til og behandling af voldsramte børn og deres mødre, både før og efter de forlader et krisecenter. Der lægges stor vægt på samarbejdet på tværs af kommuner og samarbejdet med krisecentrene.

Det andet delprojekt fokuserer på tidlig opsporing af vold mod børn og udvikling af behandlingsmetoder. Den viden der allerede eksisterer om effektfulde behandlingsmetoder, skal danne grundlag for videreudviklingen.

jj

Her er overblikket: Det genåbner onsdag

fisk

Corona hos Thorfisk: Fabrikken midlertidig lukket ned

tog

play Farvel til direkte tog til Vendsyssel vækker kritik: - Vi har lige så meget ret til landsdækkende transport

120417 værtshus øl

play Barer og værtshuse genåbner: - Jeg glæder mig ekstremt

jj

Her er overblikket: Det genåbner onsdag

fisk

Corona hos Thorfisk: Fabrikken midlertidig lukket ned

Til forsiden

Til forsiden