LIGE NU:

Mere til efterskoleelever

Efterskoleelever får mere i statsstøtte. Regeringen hæver igen støtten til mellemindkomstfamilier, som sender deres børn på efterskole. [size=2] [/size]

Det bliver billigere for familier med en indkomst på over 610.000 kroner at sende deres børn på efterskole.

Det er konsekvensen af, at regeringen i sit finanslovsforslag annullerer de besparelser på efterskoleområdet, som den tidligere regering vedtog.
Konkret handler det om, at staten betaler støtte til alle elever, der vil gå på efterskole. Jo højere husstandsindkomst, jo mindre støtte.

Den tidligere regering gjorde så et yderligere indhug i støtten, hvis indkomsten lå over 610.000 kroner.
Den regel er nu fjernet igen og bragt tilbage til det tidligere niveau.

- Vi ved, at et godt efterskoleophold kan være afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor var jeg meget imod, at den tidligere regering afskar en række familier fra at benytte tilbuddet, siger Christine Antorini.

Sidste år oplevede de danske efterskoler samlet set en tilbagegang i søgningen for første gang i 40 år.

Den udvikling forklarer efterskolerne selv med, at mange familier er tvunget til at prioritere anderledes, fordi de kæmper med økonomiske problemer.

Sekretariatsleder Sophus Bang Nielsen fra Efterskoleforeningen forventer, at regeringens beslutning er medvirkende til, at sidste års tilbagegang forbliver et engangstilfælde.

- Det betyder, at efterskoler igen bliver en reel mulighed for alle familier i Danmark, siger Sophus Bang Nielsen til Ritzau.