Foto: TV2/Nord (Arkivfoto)

Midlertidig lukning i Skagerrak

Et område i Skagerrak er midlertidigt lukket for fiskeri, da der er konstateret mange ungfisk af torsk, kuller, hvilling og sej.

I perioden fra og med onsdag den 19. oktober 2011 til og med tirsdag den 8. november 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak. Det oplyser Danmarks Fiskeriforening.

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
- snurpenot
- garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
- drivgarn  
- tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.