LIGE NU:

Miljøklagenævnet giver Limfjorden en hånd

Danmarks Naturfredningsforening øjner nyt håb i forbindelse med udvidelse af husdyrbesætninger, efter at Miljøklagenævnet har underkendt Nordjyllands Amt.

Nordjyllands Amt gav før sin lukning en række tilladelser til udvidelser til husdyrbrug i oplandet ved Limfjorden.
Nu har Miljøklagenævnet imidlertid underkendt amtet i en sag fra Nibe-egnen, hvor en landmand fik grønt lys fra amtet til at øge sin produktion fra 40 dyreenheder i form af køer til 466 søer med smågrise, hvilket svarer til 108 dyreenheder.
Det fik Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at klage til Miljøklagenævnet, fordi flere husdyr vil være ensbetydende med et større tab af kvælstof til vandmiljøet. Aktuelt ville udvidelsen betyde et årligt ekstratab af kvælstof på knap 700 kilo, hvoraf halvdelen ville ryge i fjorden. Det anser de grønne organisationer for særdeles alvorligt, da Limfjorden er et Natura 2000-område, som Danmark overfor EU har forpligtet sig at passe særligt godt på som følge af enestående natur og sårbart fugle- og dyreliv.
Derfor er der lettelse i naturfredningsforeningen over Miljøklagenævnets afgørelse, der betyder, at der nu skal laves en VVM-redegørelse om landbrugsproduktionens påvirkning af miljøet.
- Afgørelsen giver os grund til en vis optimisme, for ud over sagen er fire andre sager landet over faldet ud til miljøets fordel. Der er brug for en klar linje på husdyrområdet, så både landmænd, naturbeskyttere og myndigheder ved, hvordan de står, siger planmedarbejder Frederik Hoedeman fra DN.
I sagen fra Nibe-egnen har Miljøklagenævnet lagt vægt på, at Limfjorden i dag ikke lever op til den miljømålsætning, der er lavet for fjorden, der fortsat modtager alt for store mængder kvælstof fra landbruget.
- Det er ikke den enkelte udvidelse af en gård, der har givet Limfjorden åndenød. Det er summen af de mange over en årrække, som bunder i en uheldig dansk tradition med at se hver udvidelse som en isoleret sag uden at lægge vægt på den større sammenhæng, siger Hoedeman.
Den lokale DN-formand, Thorkild Kjeldsen, understreger, at Miljøklagenævnets krav om at få lavet en VVM ingen garanti er for, at landmanden ikke i den sidste ende får lov at udvide sin produktion.
- Men det er godt, at de nye kommuner, som har overtaget ansvaret fra amterne, nu bliver mindet om, at hensynet til vandmiljøet i Limfjorden skal tages alvorligt, siger han.

Aalborg Pirates

Klar til finalen: Aalborg Pirates vinder 2-3 over Esbjerg Energy

110421 Hanherred Motorcross Still

play Efter 34 år uden motocross på topplan: Hanherred Motorcross afholder første afdeling af DM

def_thumb,50_percent

play Regeringen og Venstre afviser landbrugsplaner fra Enhedslisten: - Der er brug for et realitetstjek

corona

Overblik: Her er smitten i Nordjylland

Aalborg Pirates

Klar til finalen: Aalborg Pirates vinder 2-3 over Esbjerg Energy

110421 Hanherred Motorcross Still

play Efter 34 år uden motocross på topplan: Hanherred Motorcross afholder første afdeling af DM

def_thumb,50_percent

play Regeringen og Venstre afviser landbrugsplaner fra Enhedslisten: - Der er brug for et realitetstjek

Til forsiden

Til forsiden