LIGE NU:

Miljøkrav kan lukke landbrug

Flere hundrede landmænd står i en situation, hvor de er tvunget til at afvikle deres landbrug. Skrappe miljøkrav betyder, at mange års millioninvesteringer går tabt.

Om 15 år kan Lars Tolstrups gård være værdiløs. Gården ligger i nærheden af et beskyttet naturområde - et såkaldt Natura 2000-område - hvor miljøkravene er blevet skærpet.

- Jeg står til at miste rigtig meget. Det er mit levebrød. Det er familiens hjem og min slægtsgård. Jeg er født her og har brugt de sidste 18 år på at opbygge det, vi har nu, siger Lars Tolstrup.

Lars Tolstrup har en svinefarm med 1000 søer. Han er ligesom flere hundrede andre landmænd ramt af, at han ikke lever op til de nye miljøkrav i forhold til udledning af ammoniak i Natura 2000-områder. Og hos Agri Nord er bekymrede landmænd begyndt at henvende sig.

- Der er ikke nogen umiddelbare muligheder fra at komme ud af situationen. Man har fra statens side lavet en lov med tilbagevirkende kraft, men ikke givet landmændene nogen mulighed for at komme ud af problemet, siger Tine Madsen, natur- og miljøkonsulent ved Agri Nord.

Hvis Lars Tolstrup skal leve op til reglerne for ammoniakudledning i det Natura 2000-område, som ligger tæt på hans gård, har det store konsekvenser. I så fald er han tvunget til at reducere sin besætning fra 1000 søer til 450 søer. Det betyder, at hans indtægtsgrundlag bliver mere end halveret.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (Soc.dem.) har hidtil afvist at kommentere sagen, men hendes partifælle Bjarne Laustsen, som selv har besøgt Lars Tolstrups gård, kan godt se landmændenes problem.

- Det er jo lidt problematisk, for de har jo fået en miljøgodkendelse, og så er systemet indrettet sådan, at den skal revurderes. Og i den forbindelse kan det være, at man tager den fra dem igen eller reducerer deres husdyrantal, siger Bjarne Laustsen (Soc.dem.).

Da landmændene i løbet af de næste 15 år under alle omstændigheder skal opfylde kravene til udledning af ammoniak, er de nødt til enten at reducere deres produktion eller flytte gården længere væk fra Natura 2000-området. Uanset, hvad de vælger, bliver de ramt hårdt økonomisk.

- Problemet kunne løses ved at lave en længere tidshorisont på målopfyldelsen, hvor vi kan arbejde hen imod at få en ikke-forurenende svineproduktion. Alternativet, hvis ikke man vil lave det, må være at købe landmændene ud, så de er frit stillet til at kunne starte op igen, siger Tine Madsen.

Bjarne Laustsen er klar til at se på, hvordan problemet kan løses.

- Vi kan kigge på om der er noget af det jord, som hellere skal bruges til natur. Hvis det er tilfældet, må staten have penge op af lommen. Men det kan også være, at der kan findes andre metoder til at reducere udslippet fra svineproduktionerne, så man kan overholde de nye miljøkrav, siger han.

Og på gården ved Skindbjerg Lund vest for Støvring, har Lars Tolstrup da heller ikke givet op endnu.

Vi er nødt til at tro på, at der findes en løsning på det her. Jeg vil ikke sige, at der kun er nedlæggelse tilbage, men det er selvfølgelig et scenarie, siger svineproducent Lars Tolstrup.