Miljøzone i Aalborg i høring

Aalborg Kommune vil indføre miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Aalborg Kommunes forslag til geografisk afgrænsning er en zone afgrænset af Østre Alle-ringen og Limfjorden med en transitrute via Vesterbro, Strandvejen over Limfjordsbroen.

<b>Transitrute</b>
Transitruten skal sikre køretøjerne et alternativ til E45, når de skal passere Limfjorden ved Aalborg. Det er denne geografiske afgrænsning, der nu er i høring.

<b>Miljøzonemærker</b>
Der udstedes miljøzonemærker i henhold til lovgivningen ved de ordinære syn. Miljøministeren kan i særlige tilfælde give dispensation fra kravene. Henvendelse herom skal rettes til Miljøstyrelsen.

<b>Støtte</b>
Etablering af miljøzone i Aalborg støttes af Aalborg Kommunes samarbejdspartnere omkring transport og citylogistik i Aalborg: Aalborg City, Dansk Transport og Logistik, Arbejdsgiverforeningen HTS, Chaufførernes Fagforening, Post Danmark, Danske Fragtmænd, DHL, GLS, Aalborg Havn og Nordjyllands Politi.

<b>Mindske gener</b>
Parterne ønsker med en miljøzone at mindske de miljømæssige og sundhedsmæssige gener, som trafikken har i den centrale del af Aalborg, hvor mange færdes til fods eller på cykel. Bymiljøet vil blive renere, da emissionerne og særligt partikel-emissionen fra de tunge køretøjer reduceres. Reduktion af partikler resulterer i bedre sundhed i form af færre for tidlige dødsfald, færre kredsløbs- og luftvejssygdomme og færre astmaanfald hos byens borgere.

<b>Offentlig høring</b>
Byens borgere, erhvervsdrivende og særligt transportbranchen opfordres forinden til at deltage i den offentlige høring om den geografiske afgrænsning af miljøzonen. Høringen løber frem til den 15. oktober 2007.

<b>Omfatter</b>
Miljøzonen omfatter dieselkøretøjer over 3½ ton, hvor kravene til køretøjerne er:
Efter 1. februar 2009 skal motorstandarden være Euro 3 eller påmonteret partikelfilter.
Efter 1. juli 2010 strammes kravene til motorstandarden Euro 4 eller påmonteret partikelfilter.

<b>Se mere</b>
For yderligere information henvises til www.aalborgkommune.dk/miljozone.