LIGE NU:

Million-underskud i Brønderslev

Budgettet for næste år er netop blevet fremlagt i Brønderslev. Det viser et underskud på godt 30 millioner kroner. Byrådet vil bremse problemet

Selv siger kommunen, at der grundlæggende er styr på økonomien. Det til trods for de massive økonomiske problemer, der truer i horisonten efter det fremlagte budget.

Budgetproblemerne skyldes primært store stigninger inden for ganske få områder så som anbringelser inden for børneområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Dertil kommer overførselsudgifter som sygedagpenge og kontanthjælp, der stadig stiger. Lægger man anlægsbudgettet til, så mangler der i alt 73 mio. kr.

Borgmester Mikael Klitgaard taler om en meget vanskelig opgave:

- Det er en meget stor udfordring, vi står over for. Vi frygter for, at staten vil modregne i bloktilskuddet, hvis vi ikke overholder vores serviceramme. Men problemerne er jo startet for os allerede her i 2008, hvor vi formentlig vil overskride budgettet med knap 20 mio. kr., så vi ender med et driftsunderskud på 5 mio. kr. i stedet for et overskud på 16 mio. kr.

Budgettet skal være færdigbehandlet og vedtaget den 9. oktober. Inden da skal byrådet på budgetseminar den 25. - 26. september.