LIGE NU:

Millioner til Topvirk

Den socialøkonomiske virksomhed Topvirk i Frederikshavn er med på listen over initiativer, der bliver økonomisk begunstiget, efter folketingets politikere netop har uddelt midler fra den såkaldte satspulje.

Satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet for 2016 er indgået fredag mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen fokuserer især på de mest udsatte grupper, der kan se frem til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Med aftalen udmøntes i alt 406,3 mio. kr. fra satspuljen fra 2016 til og med 2019.

Topvirk i Frederikshavn, der er en socialøkonomisk virksomhed, der blandt andet beskæftiger mennesker, der er beviliget et fleksjob, får 8,7 millioner kroner fordelt over en tre-årig periode.

Blandt de politikere, der var med til at fordele satspuljen, er nordjyske Bjarne Laustsen (Socialdemokraterne), og han er tilfreds med, at Topvirk nu kan fortsætte.

- Topvirk får pengene, fordi det er et godt projekt. Topvirk hjælper folk, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og det er et godt projekt, der lever op til de krav, der er stillet, siger Bjarne Laustsen.