Foto: Thomas Gaardsmand

Millioner til ungdoms -uddannelser

Særligt fokus på globalisering og digital læring.

Regionsrådet har tildelt de nordjyske ungdomsuddannelser 12,5 mio. kr., der skal bruges på projekter, der styrker de studerendes internationale kompetencer. Rådet mener, at det er vigtigt at styrke blandt andet sprog- og it-færdighederne hos de studerende, hvis de skal matche et stadig mere globaliseret marked.

- Helt konkret vil vi prøve it af i en masse erhvervspædagogiske sammenhænge - f.eks. om undervisningen i digitale tegneprogrammer på tømreruddannelsen kan gøres anderledes, så læringseffekten bliver bedre. Alle vores forsøg bliver derefter evalueret, så vi kan se, hvad der virker, og indarbejde det i vores strategi, siger udviklingschef Charlotte Bisbjerg Nielsen.

I alt 14 forskellige projekter har fået støtte til videre udvikling, og det er planen, at de skal strække sig over de næste 2-3 år. De forskellige projekter kan inddeles efter tre forskellige indsatsområder; Barrierer for uddannelse, Globalisering, internationalisering og sprog og digitale læringsmiljøer.

- Jeg finder det meget positivt, at vi igen står med en bred vifte af projekter, hvor alle typer af ungdomsuddannelser er repræsenteret. Projekter, som jeg tror vil have stor betydning, både for den enkelte elev og for profileringen af Nordjylland som et spændende sted af tage sin uddannelse, siger Ulla Astman (S), formand for Regionsrådet.

Ifølge Regionsrådet kommer de 14 nye projekter til at styrke samarbejdet både ungdomsuddannelserne mellem, og med lokale erhvervs- og foreningsdrivende, der bakker op om projekterne.