LIGE NU:

Millionprojekt undervejs i Lille Vildmose

[size=2]Det nye store naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose beløber sig til 40 millioner kroner er på vej. [/size]

Penge der primært skal komme fra EU. Aalborg Kommune vil indhegne hele Vildmosen og hæve vandstanden.

Med 76 kvadratkilometer er Lille Vildmose Danmarks største fredede område. Med projektet vil Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde sætte handling bag den fredning af vildmoseområdet, der blev gennemført for 4 år siden.

- Fredning er en ting. Nu sætter vi de ting i gang, som er intentioner bag fredningsbestemmelserne, siger Kirsten Lund Andersen, Stadsgartner, Aalborg Kommune.

Indhegningen og genskabelsen af blandt andet Birkesø vil kunne mærkes hos lodsejerne i området.

- Det kan ikke undgåes af landbrugsarelerne ikke længere kan bruges til græsning, når vi hæver vandstanden. Til gengæld bliver det et eldorado for vandfugle, siger Kirsten Lund Andersen.

[size=2]Mandag aften inviterer Aalborg Kommune til borgermøde i Mou Hallen for at orientere lodsejere og andre interesserede om projektet.

[/size]