LIGE NU:

Millionstøtte til nordjyske havneprojektet

Fødevareministeriet støtter nordjyske fiskerihavne og fiskeriindustri med i alt 5,3 mio. kroner.

For at kunne matche den globale konkurrence giver Fødevareministeriet nu tilsagn om tilskud på i alt 21,5 mio. kroner til 30 projekter til forbedring af fiskerihavnes faciliteter og forarbejdning af fisk og fiskerivarer. Heraf er 12 af projekterne fra Nordjylland.

- Vi skal fastholde vores position som verdens 6. største eksportør af fiskeprodukter. Det er derfor nødvendigt, at vi investerer i såvel havne som fiskeindustrien. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men satse på innovation og kvalitetsforbedringer. Jeg er glad for, at der er fokus på bl.a. at give kvaliteten et løft ved både at gøre det lettere for fiskefartøjerne at lande fiskene og forbedre opbevaringsforholdene for den frisk fangede fisk, siger fødevareminister, Hans Chr. Schmidt.

Danske fiskerihavne har gennem det seneste årti gennemgået en stor udvikling. For at kunne fastholde tilgangen af friske råvarer, så er udfordringen for danske fiskerihavne stadig at kunne tilbyde service på højt niveau, som gør det attraktivt for fiskefartøjer at lande fisk og lægge til kaj. Det er derfor vigtigt, at havnene kan tilbyde faciliteter og ydelser, der matcher dels behovet og dels er af international standard.

Fødevareministeriet giver nu tilsagn om tilskud til seks havneprojekter fra Nordjylland, nærmere betegnet i Strandby Havn, Hirtshals Havn og Hanstholm Havn. Havnene får tilsagn om tilskud på i alt næsten 3,4 mio. kroner.

Projekterne spænder vidt fra nyt auktionshus over etablering af oliestationer til temperaturoptimering og andre funktioner i fisketerminal. Projekterne kommer dermed til at bidrage til den fremtidige udvikling af havnene og øge kvaliteten af konsumfisk samt forbedre hygiejnen.

Den danske fiskeindustri er meget aktiv på det globale marked. Derfor er det afgørende med investeringer i teknologi og produktudvikling.

Fødevareministeriet giver nu tilsagn om tilskud til seks forarbejdningsprojekter i Nordjylland, som vedrører Skagen Food A/S, Scan Fish Danmark A/S, Mondo Mar Maraine Foods ApS, Venmark Fisk I/S, Heide Fiskeeksport A/S og Larsen Danish Seafood A/S, som tilsammen gives tilsagn om tilskud på næsten 1,9 mio. kroner. Projekterne varierer af karakter, men der er typisk tale om projekter, der vil fremtidssikre virksomhederne, herunder forbedre produktionsanlæggene samt arbejdsmiljøet.