Mindre iltsvind end normalt for årstiden

På grund af vejrforholdene er omfanget af iltsvind mindre end normalt for denne årstid. Særligt følsomme områder i blandt andet Limfjorden er dog stadig ramt.

Det fremgår af årets første iltsvindsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen.

Status over iltsvindsudbredelsen i juli-august 2011 viser, at særligt følsomme områder i Limfjorden, det sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav samt områder omkring Bornholm er ramt af iltsvind og kraftigt iltsvind.

Iltsvindet er i omfang og intensitet dog mindre end, hvad der blev observeret på samme tidspunkt i de seneste fire år. Endvidere opstod iltsvindet i størstedelen af områderne cirka en måned senere end normalt.

Fortsætter vejrforholdene som i den første del af sommeren eller bliver mere blæsende, vil iltsvindsområderne reduceres yderligere.