Foto: Claus Bech, Scanpix

Minister: Grundejere har selv ansvaret for kystsikring

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser at den analyse af risikoen for erosion og oversvømmelse kommer til at ændre noget som helst.

Selvom den kystanalyse Miljø- og Fødevareministeriet netop har udgivet sort på hvidt dokumenterer at kysterne i Nordjylland - og i særdeleshed i Hjørring Kommune - både nu og i fremtiden bliver udsat for voldsom erosion, bliver der ikke ændret på den nuværende praksis i forhold til at etablere kystbeskyttelse. Det slår Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre) fast.

- Regeringen har, ligesom den forrige regering, der satte arbejdet med kystanalysen igang, slået fast, at de 90 millioner kroner, vi bruger i vores fællesaftaler, de bliver fortsat brugt i fællesaftalerne. Og så er der et andet grundlæggende princip: At det er den enkelte lodsejer, der har ansvaret for sin kystsikring, siger Esben Lunder Larsen.

Kystanalysen udkom onsdag aften og viser at kysten i Hjørring Kommune sammen med kysten i Helsingør Kommune er de to steder i landet, der er udsat for den største grad af erosion, og man har løbende observeret konsekvenserne heraf: At sommerhuse ender i havet, bliver påbudt revet ned, bliver usælgelig og giver sommerhusejerne store mængde grå hår på hovedet.

Samtidig har sommerhus- og grundejerne i strid med kystbeskyttelsesloven forgæves forsøgt at sikre deres huse mod elementerne ved at etablere hård kystsikring, midlertidig kystsikring og andet, der kunne holde vandet på afstand.

Kun den hårde kystsikring virker, men den må grundejerne på grund af kystbeskyttelsesloven som Kystdirektoratet administrerer, ikke etablere. Og de kan altså heller ikke se frem til hjælp fra statslig side.

Kan du forstå at man tænker, at man fra regeringens side lader stå til og lader Nordjylland blive spise af havet?

- Nej, det kan jeg ikke forstå. Og slet ikke når man ved, at den ejendom man ejer, uanset om det er vinduerne, der skal skiftes eller grunden, der skal sikres, er borgernes eget ansvar. Det var politikken under SR-regeringen og det er det også under os (Venstre-regeringen red.). Det er nu engang sådan, at det lod man ejer som lodsejer, det er ens eget ansvar. Og det er det også i fremtiden, siger Esben Lunde Larsen.

Bjarne Laustsen er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Socialdemokraterne, og han er svært skuffet over kystanalysen.

- Den er i mine øjne en billig omgang fra Kystdirektoratet. Som almindelig sommerhusejer ville jeg have forventet meget mere fra den største ekspertise p åområdet, udtaler Bjarne Laustsen.

- Den er mangelfuld, men rapporten erkender dog, at der er et stort problem med kystsikring i Danmark og i særlig grad i Hjørring Kommune. Den viser også, at den nuværende indsats på området står i skærende kontrast til virkeligheden, når der gives millioner i syd til kystsikring og ingenting til nord.

Kystanalysen har været ventet længe, men sommerhusejerne i Hjørring Kommune er ikke blevet meget klogere på hvad fremtiden byder - udover mere erosion. Bjarne Laustsen håber dog, at man nu får åbnet op for at en række projekter, der kan hjælpe lodsejerne.

- Vi skal finde en model hvor de økonomiske byrder bliver rimeligt fordelt. Jeg kunne forestille mig noget i retning af en særlig ordning til de kystområder, der er hårdt ramt.

Bjarne Laustsen glæder sig nu til den høring om emnet, der skal være til november. 

04:01 Luk video