LIGE NU:

Minister vil Nordjyllands lægemangel til livs

Nu går sundhedsminister Ellen Trane Nørby ind i sagen om lægemangelen i blandt andet Nordjylland. Mere fleksible rammer for regionsklinikker og større optag på lægeuddannelsen i Aalborg skal afhælpe.

Nordjylland står ikke alene i kampen for at løse den akutte lægemangel. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lancerer nu en række forslag, der skal bedre lægedækningen i de danske yderområder og komme de geografiske uligheder i sundhed til livs.

Det meddeler Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Forslagene går blandt andet på at give regionerne mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker, at uddanne flere praktiserende læger og - som TV2 Nord kunne fortælle i går, tirsdag - at optage 50 flere lægestudernede på Aalborg Universitet. Derudover skal lægerne i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

- Vi skal af med den geografiske ulighed i sundhed. Og derfor skal alle, uanset hvor de bor, og hvad de fejler, have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Danskerne skal trygt kunne regne med, at de kan få den nødvendige lægebehandling, siger Ellen Trane Nørby.

Forslagene er blevet til i samarbejde med Lægedækningsudvalget, som består af repræsentatner fra Folketinget, regionerne, universiteterne og lægernes organisationer.

- Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer. Det skal vi have gjort noget ved, og i regeringen er vi klar til at realisere flere af udvalgets anbefalinger. Nu håber jeg, at der også fra politisk side og faglige kredse vil være opbakning til at gennemføre de nødvendige initiativer for at sikre en bedre lægedækning, siger sundhedsministeren.
 
For at imødegå lægedækningsproblemerne vil sundhedsministeren bl.a. søge opbakning til, at regionerne kan drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for regionerne at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige.

Forslagene kan imidlertid kun blive til noget, hvis de praktiserende lægers organisation, PLO, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan nå til enighed i en ny overenskomstaftale.

I Nordjylland er lægemangelen udbredt - mere end 80 procent af de praktiserende læger har lukket for tilgang, og Region Nordjylland behandler en stor del af patienterne på såkaldte regionsklinikker.