Mister en million

Arkivfoto Foto: Tv2nord.dk

Frederikshavn Kommune mister en million kroner i forbindelse med, at Sundhedshøjskolen Diget er gået konkurs.

Kommunen overtog i forbindelse med kommunal- reformen et pantebrev på 1.000.000 fra Nordjyllands Amt. Pantebrevet er sikkerheden for et lån ydet af Nordjyllands Amt i 1984 i forbindelse med etableringen af Sundhedshøjskolen Diget.

I december 2010 gik Sunhedshøjskolen Diget konkurs, men det lykkedes ikke Frederikshavn Kommune ved tvangsauktion af ejendommen at få dækning for sit tilgodehavende.

Da pantebrevet nu er værdiløst, reduceres kommunens såkaldte "eventualrettigheder" i regnskab 2011 med 1 million kroner.
Det forventes ikke, at konkursboet i øvrigt har værdier, som vil tilgå Frederikshavn Kommune.

Økonomiudvalget i Frederikshavn skal i dag drøfte sagen.

Forsiden lige nu