Mobilt Ungeteam gøres permanent

Region Nordjyllands behandlingstilbud til unge misbrugere gøres nu permanent, så de unge også fremover er sikret tilbud om behandling i nærmiljøet.

Mobilt Ungeteam er et samarbejde mellem Region Nordjylland og flere af de nordjyske kommuner, der sikrer, at unge misbrugere bliver hjulpet i deres eget miljø og tilbudt støtte til behandling. Og alt kan foregå helt anonymt for den unge.

I alt 184 unge været i kontakt med behandlerne i tilbudet. Ud af dem er ca. 60 kommet i behandling.

Formålet med projektet er at give unge i alderen 15-25 år med et begyndende problematisk misbrug af hash eller andre stoffer mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø.

De unge tilbydes tre samtaler, som er helt uforpligtende, og intet skrives ned. Herefter kan et eventuelt behandlingsforløb gå i gang.