Et nyt system til mobiltelefoner kan nemt og billigt hjælpe kommuner med at få et bedre overblik over vejnettets tilstand. Foto: Aalborg Universitet

Mobiltelefoner kan hjælpe til bedre veje

Et nyt system kan få bilisters mobiltelefoner til at indberette om dårlige veje helt automatisk.

Fem matematikstuderende fra Aalborg Universitet har lavet et system til mobiltelefoner, der nemt og billigt kan hjælpe kommuner med at få et bedre overblik over vejnettets tilstand.

De har ved hjælp af den teknologi, der findes i de fleste moderne smartphones udarbejdet nogle matematiske formler, der kan omsætte rystelserne i bilen til beskeder om huller i vejen.

- Når telefonen lå i bilen eller sad i en mobiltelefonholder, kunne vi sammenholde bilens hastighed med bump og rystelser i vejen - samtidig med at telefonens GPS med cirka seks meters nøjagtighed kunne fortælle, hvor der var en ujævnhed, siger Peter Sibbern, der er talsmand for gruppen af studerende.

Der findes allerede nu lignende applikationer til mobiltelefoner, hvor bilister kan give vejvæsenet besked om dårlige veje, men de kræver, at man standser bilen, stiger ud af bilen og tager et billede af vejen, som man sender ind sammen med en kommentar. Med de matematikstuderendes system sker registreringen automatisk.

- Vi kan ikke registrere små revner i vejen, men skæve vejdæksler og huller kan vi måle ret nøjagtigt. Om vinteren, når de fleste huller opstår, vil vi kunne registrere det time for time, når hullerne vokser. Jo flere, der bruger systemet, jo mere nøjagtige bliver tallene, siger Peter Sibbern.

Gruppen mener, at det er information, der potentielt vil kunne spare kommuner og Vejdirektoratet for både tid og penge, når vejreparationer skal planlægges og prioriteres efter en hård vinter.