LIGE NU:

Møgjob: 30.000 afføringsprøver sendes til Frederikshavn - om året

Det enorme screeningsprogram for tarmkræft sætter Diana i Frederikshavn på overarbejde.

Diana på Sygehus Vendsyssels kliniske biokemiske afsnit i Frederikshavn kommer fremover på hårdt arbejde.

Det store screeningsprogram, der skal afsløre tarmkræft så tidligt som muligt betyder at op mod 30.000 nordjyske afføringsprøver skal screenes årligt. Og alt kommer til at ske i Frederikshavn.

Diana hedder dog OC-sensor til efternavn og er et automatisk analyseapparat. "Hun" vil blive den eneste, der kommer i direkte kontakt med de mange afføringsprøver, for i posten er de forseglet og først inde i analyseapparatet brydes denne, og den - hver for sig - meget lille mængde afføringsprøve testes for spor af blod, som kan være et symptom på tarmkræft. Finder Diana spor af blod, skal borgeren indkaldes til yderligere undersøgelse.

- Det giver derfor rigtig god mening at deltage i screeningen. Tarmkræft giver desværre ingen særlige symptomer, før tarmen begynder at lukke til, og der er sygdommen så fremskreden, at kun cirka halvdelen bliver helbredt. Det tal kan screeningsprogrammet ændre på, fordi tarmkræften eller forstadierne til denne opdages i tidligt, siger ledende overlæge Peter Hindersson fra Klinisk Biokemisk Afsnit.

Screeningprogrammet omfatter 200.000 nordjyder mellem 50 og 74 år, som over de næste fire år vil blive tilbudt at deltage.

- Vi forventer, at kun 60 procent af de inviterede borgere vælger at deltage, men vi håber på 100 procent. For der er ingen god grund til at lade være. Det kan redde dit liv, siger Peter Hindersson.

For hver 100 deltagere i screeningen, Diana finder blod i afføringen hos, forventer man, at ni har kræft, mens 66 kan have polypper i tarmen og de resterende 25 har normal tarm. Hvis disse tal holder stik, forventer man at kunne finde 100 nordjyder med tarmkræft om året.

- Vi har desværre været ude for at modtage en prøve, hvor afsenderen ikke har sat mærkaten med stregkode på, og dermed har vi ingen mulighed for at vide, hvem prøven er fra. Så det er vigtigt, at man følger instrukserne i brevet nøje, siger bioanalytiker Lisbeth Thomsen fra laboratoriet i Frederikshavn.