Mortens aften

Den mest kendte historie om Mortens Aften er at den fromme Morten gemmer sig i en gåsesti for at undgå at blive biskop.

Historien bag Mortens aften handler om Sankt Morten, der blev udnævnt til biskop i Tours den 11. november 371.
Den mest kendte legende siger, at den fromme Morten af ydmyghed ikke ville udnævnes til biskop. Han gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen, da man kom til ham.
Gæssenes skræppen forrådte ham dog, og det siges, at Morten som biskop bestemte, at man hvert år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham - ved at slagte og spise dem.
Den ældste kendte danske kilde, der beskriver denne legende, er fra 1616, men der findes lignende tyske kilder tilbage fra 1500-tallet, og også i Danmark er der blevet spist mortensgås før 1616.

Forsiden lige nu