LIGE NU:

Motocrossbane måske på vej i Dybvad

Planerne om en 12000 kvadratmeter stor indendørs motocrossbane kommer et skridt videre, når politikerne i Frederikshavn i næste uge behandler ansøgningen om tilladelse.

Godt nok får ejeren af ejendommen på Skævevej i Dybvad, hvor banen tænkes opført, ikke grønt lys for bare at gå i gang, men politikerne ligger op til, at ansøgeren skal udarbejde visualiseringer for derigennem at få belyst om og hvordan bygningen vil påvirke landskabets karakter.

Områdets udpegning som særligt værdifuldt landskab og den korte afstand til herregårdslandskabet og zonen omkring Skæve kirke vurderes at være et af de tungeste argumenter imod en placering det pågældende sted.
Men omvendt erkender Frederikshavn Kommune, at det at finde egnede placeringer til støjende fritidsanlæg er så vanskeligt, at der næsten altid må gås på kompromis med enkelte interesser.