Foto: TV2/Nord

Mou Skole blandt de ti dårligste i landet

Undervisningsministeriet offentliggør mandag de enkelte folkeskolers afgangsprøvekarakterer sat i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund. Mou Skole i Aalborg Kommune indtager en kedelig placering blandt de dårligste folkeskoler i landet.

Fra i dag kan forældre gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside og se, hvordan deres børns skole klarer sig sammenlignet med naboskolen.

Og som noget nyt tages højde for en række sociale og økonomiske forhold, herunder forældrenes indkomst og uddannelsesbaggrund i form af en modelberegnet socioøkonomisk reference. 

På listen over de ti dårligste folkeskoler ligger Mou Skole, som den eneste nordjyske skole, på en fjerdeplads. Den dårligste skole i landet er Center 10 Århus High School.

Meningen med offentliggørelsen er at tage højde for, at skoler i Nordsjælland og Nørrebro har forskelligt elevgrundlag og derfor forskellige udfordringer i det daglige arbejde med eleverne.

- Denne offentliggørelse sker for at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed med vores resultater i den danske folkeskole. Dermed kan de danske forældre få mere information og viden om, hvordan kvaliteten er på deres børns skole. Desuden er det min klare forventning, at de danske skoler får et bedre grundlag for at udvikle undervisningen ved at lære af hinanden, siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Ministeren ser offentliggørelsen af karaktererne som starten på en langt større åbenhed om ikke kun karakterer, men også om skolernes evne til at sende eleverne videre til ungdomsuddannelse og på længere sigt også om elevernes tilfredshed/trivsel.

Se hele listen

Se tallene for alle landets skoler her