Museer frygter ny støtteordning

Kulturminister Mette Bock arbejder på en plan, der skal revidere støtten til landets museer. Især på de små museer frygter man, at det kan ramme den forskning der foregår her - og at det på sigt kan true deres eksistens.

Museerne i Brønderslev Kommune havde fredag besøg af en delegation fra Kulturministeriet med minister Mette Bock (LA) som frontfigur. Hun vil forsøge at lave en reform, der skal skabe en ny måde at tildele museerne tilskud på, og hun erkender, at det ikke bliver let.

- Jeg kan overhovedet ikke sige noget om, hvad der kommer ud af den reform om museumsstøtte, men alle er enige om, at den fungerer ikke godt i dag. Problemet er bare, at jeg er ikke den første Kulturminister, der prøver at lave det om, siger hun.

Kulturministeren har nedsat to visionsgrupper, der skal give to uafhængige bud på en reform, og det har givet bekymring på især de små museer. De frygter at miste deres forskning, som de mener er helt central for deres overlevelse.

Museumsinspektør Jens-Christian Hansen, Museerne i Brønderslev Kommune siger:

- Jamen forskning er jo grundlaget for, at vi kan kvalitetssikre det, vi laver på museet. Altså når vi laver formidling, og når vi laver udstillinger, så er det en fordel, at der er et stykke solidt forskningsarbejde bag det. Det bliver udstillingerne bedre af, og det bliver formidlingen, både ved rundvisninger og ved foredrag, bedre af.

Kulturministeren besøgte Vildmosemuseet i Brønderslev i en lille times tid, men det var alligevel nok til at gøre indtryk. Mette Bock lyttede til argumenterne for at bevare forskningen - også på de mindste museer.

- Jeg var selv meget skeptisk, da man pålagde alle de statsanerkendte museer, at de også skulle bedrive forskning, fordi det kan blive så småt, at det ikke giver mening. Men så er det dejligt at høre, at man arbejder sammen med andre museer og Aalborg Universitet, og så kan man få et kvalitetsløft, der giver mening. Det har været inspirerende at høre, siger Mette Bock.

Leder af Museerne i Brønderslev Kommune, Anne Dorthe Holm, var både glad og lettet efter mødet med kulturministeren, som forløb bedre end forventet.

- Det er rigtig dejligt, at hun har forståelse for, at dels der skal være museer i hele Danmark, men også at alle museerne skal fastholde deres forskningsforpligtelse. Det var rigtig dejligt at høre, så jeg er både glad og tilfreds, siger Anne Dorthe Holm.

Kulturministerens visionsgrupper afleverer deres bud på en ny struktur for statsstøtte den 1.december i år.

Herunder kan du se aftenens indslag om ministerbesøget. 

 

Seneste nyt

fra Nordjylland