Museum får støtte fra Kulturstyrelsen

Nordjyllands Historiske Museum kan se frem til en bevilling fra Kulturstyrelsen, som bakker op om museets forskning i den danske cementindustris aktiviteter i Asien siden 1890'erne.

Danmark havde i mange år en stor rolle i opbygningen og udviklingen af den asiatiske cementindustri. Tilbage i 2010 fik museet bevilget støtte fra Kulturarvsstyrelsen, som har resulteret i forskning i en del af den asiatiske cementindustris vigtigste historie.

Den forskning skal nu videreformidles til det internationale forskningspublikum via European Business History Associations årsmøde i Paris og The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage's verdenskongres i Taipei.

Det er netop denne videreformidling som Kulturstyrelsen nu har bevilget støtte til.