LIGE NU:

Musik som nødhjælp

Torsdag den 10. april 2008 er Musikkens Dag. Her vil 1.300 konservatoriestuderende spille masser af koncerter over hele Danmark og det er over alt, banegårde, rådhuse, hospitaler, asylcentre, fængsler - og spillesteder mm. Pengene der samles ind ved k

Musikkens Dag
Musikkens Dag er et velgørenhedsarrangement, og der samles på dagen penge ind til et musikalsk humanitært formål i et tæt samarbejde med Dansk Røde Kors.

Støtter Zimbabwe o.a.
De penge som via koncerterne spilles ind på Musikkens Dag går til børn og unge i den fattige del af verden. Støtten gives til musikskoler, musikundervisning, instrumenter og koncertoplevelser i Zimbabwe, Indonesien og Montenegro. Her er musik og livsglæde også en vigtig brik i arbejdet med at få børn og unge på fode igen efter sygdom, forfølgelse, katastrofer og hungersnød. Ved koncerterne samles der penge ind og der kan du så give dit bidrag til det velgørende formål.

Hjemmeside til støtte
Du kan på www.musikkensdag.dk give din støtte så der kan komme musik og livsglæde til de fattige børn og unge. 


Konservatoriestuderende
De konservatoriestuderende giver koncerterne og de musikalske oplevelser på Musikkens Dag, for at danskerne kan give deres hjælp, i form af penge som vil gå til det musikalske humanitære formål.

Koncerter alle vegne
Koncerterne vil være på alle mulige steder, i ønsket om at give den brede danske offentlighed en suveræn oplevelse med kvalitetsmusik fra de talentfulde unge mennesker.
Der kommer musik på banegårde, gader og stræder, spillesteder og kulturhuse, fængsler, asylcentre, hospitaler, rådhuse, på virksomheder i forretninger og mange andre steder, hvor der typisk er mange mennesker.
Man vil kunne opleve et hav af koncerter med alle mulige former for bands, ensembler og solister. Der vil komme både klassiske og rytmiske koncerter med de mange talentfulde konservatoriestuderende.

Ricco Kjær - landskoordinator for Musikkens Dag udtaler:
- De konservatoriestuderende vil med Musikkens Dag sætte fokus på, hvor heldige og priviligerede vi er i vores rige del af verden. I Danmark er det muligt for både den almindelige borger og den professionelle musiker at få et liv fyldt med musik. Sådan er det desværre langt fra i mange andre lande.
Samtidig er målet med Musikkens Dag også at synliggøre konservatorierne i samfundet. Vi vil gøre det vi er bedst til, nemlig at give gode kvalitetsrige musikoplevelser til folket.
På den måde håber vi at Danmark vil give deres støtte på Musikkens Dag, så vi kan være med til at give musik og livsglæde til fattige børn og unge i 3. verdenslande.

Talentfulde og priviligerede
Musikkens Dag arrangeres af De Konservatoriestuderendes Landsråd som repræsenterer de 1.300 studerende fra musikkonservatorierne i København, Odense, Århus, Esbjerg og Aalborg. Musikkens Dag er de studerendes eget initiativ og koncept, og de har siden 2002 stået for denne årlige tradition. Som noget helt nyt er det nu i 2008 også blevet til et velgørenheds-arrangement.

Læs mere på: http://musikkensdag.dk

samt: Dansk Røde Kors? hjemmeside