Musikterapi på AAU får fornem pris

Aalborg Universitet har fået en pris for arbejdet med musikterapi. Med prisen følger 100.000 kroner, som skal bruges til at udbrede kendskabet til netop musikterapi

Musikterapimiljøet på Aalborg Universitet har fået en pris for at være et dynamisk forskningsmiljø.

Prisen er uddelt af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, og AAU har fået prisen for at have blandt andet for at være initiativrig.

Miljøet på AAU er førende ingen for international forskning i musikterapi. Det har siden begyndelsen af 1982 udviklet en af de første europæiske og samtidig den første og eneste danske universitetsuddannelse i musikterapi.

Med prisen følger 100.000 kroner øremærket til formidling af musikterapis arbejde.

<b>Et ungt fag i det danske sundhedsvæsen</b>
Musikterapi er et relativt nyt i det danske sundhedsvæsen.

Musikterapi bruges blandt andet inden for områder som hospitals- og socialpsykiatrien, institutioner for førskolebørn, unge og voksne med betydelige funktionsnedsættelser samt demensområdet.