LIGE NU:

Muslingefiskeri godt for naturen

Muslingefiskeriet i Limfjorden er mere til gavn end til skade for miljøet, viser undersøgelse.

Muslingefiskeriet i Limfjorden gør mere gavn end skade for miljøet. Fiskeriet er med til at modvirke iltsvind, fordi muslingerne optager meget ilt. Og skadevirkninger på havbunden af fiskernes skraberedskaber er hurtigt overvundne, ligesom der også stadig er rigeligt med muslinger at leve af for fuglene.

Det konstaterer DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) i en såkaldt konsekvensvurdering af muslingefiskeriet i Lovns Bredning og Løgstør Bredning. Fiskeriet her udgør 80 procent af hele muslingefiskeriet i Limfjorden.

De to områder er også internationalt beskyttede habitats- og fuglebeskyttelsesområder. Og konsekvensvurderingen er lovbefalet til at afgøre, om muslingefiskeriet skal være tilladt. Muslingefiskeriet er kvotereguleret og skifter hvert år pladser i fjorden, så der kun fiskes på samme sted hvert tredje år.

DTU Aqua konstaterer også, at muslingefiskeriet ikke gør indhug i det miljøvigtige ålegræs, der huser fiskeyngel og vanddyr. Vandet forplumres heller ikke af nævneværdigt mere af ophvirvlede bundsedimenter, end strøm og vind forårsager i forvejen.

/ritzau/