LIGE NU:

Næse til kommune fra Naturklagenævn

Ejeren af et sommerhus i Kettrup Bjerge nord for Blokhus har fået hjælp af Naturklagenævnet til at udvide sit sommerhus. Det oplyser DR Nordjylland.

Pandrup, nu Jammerbugt Kommune, nægtede at give ejeren tilladelse til opføre en tilbygning på 24 kvadratmeter - men afslaget var usagligt, konstaterer Naturklagenævnet.

Ejeren af sommerhuset på Kettrup Bjerge Vej studsede en ekstra gang, da han læste afslaget fra kommunen. For kommunen begrundede sit afslag med, at tilbygningen ville komme til at ligge højt i terrænet, at bygningen ville komme til at ligge tæt på et stærkt skrånende terræn - og iøvrigt ville tilbygningen kunne påføre naboer utilsigtede gener.

Den begrundelse købte sommerhus-ejeren ikke. Han vidste, at kommunen havde givet andre sommerhus-ejere i området lov til at rive deres gamle huse ned for i stedet at bygge nyt - og det på fremtrædende placeringer i klitlandskabet og også tæt på skrånende terræn.

Kommunen mente ikke, at sagerne kunne sammenlignes. Men det mener Naturklagenævnet, som siger at afslaget er udtryk for en usaglig forskelsbehandling.

Naturklagenævnet påpeger, at flere af de tilladte sommerhuse fremtræder mere markant i landskabet end den ansøgte beskedne tilbygning. Ifølge DR Nordjylland ophæver nævnet derfor kommunens afslag.