LIGE NU:

Næsten udryddet orkidé fundet i Himmerland

Sensationelt fund af sjælden orkidé i Mariagerfjord Kommune.

I Mariagerfjord Kommune har lektor Henrik Ærenlund Pedersen gjort et sensationelt fund. Under en anden botanisk undersøgelse fandt han den yderst sjældne orkidé Bakke-Gøgeurt med det latinske navn Orchis ustulata.

Den ny bestand blev opdaget på et overdrev ved Villestrup Å i Himmerland og består af blot tre blomstrende planter.

Bakke-Gøgeurt er i dag en ekstremt sjælden planteart. Før 1950 voksede den på over 50 lokaliteter i Jylland og på Øerne.

Men disse bestande er forsvundet én efter én på grund af opdyrkning og tilgroning, indtil der i midten af 1970'erne kun var en enkelt kendt lokalitet tilbage i Danmark.

I 1997 fandt man midlertidigt en hidtil ukendt bestand på en anden lokalitet, oplyser biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Mariagerfjord Kommune.

For at sikre den sjældne orkidés nyopdagede levested er det afgørende, at arealerne plejes. Afgræsning med køer eller høslæt kan holde skyggende græsser, stauder, buske eller træer nede, og heldigvis er lodsejerne positivt indstillede, så udsigterne er gode, siger biologen.

- Hvis vi skal bremse nedgangen i biologisk mangfoldighed i vores land er der akut behov for at sætte gang i handlinger, der sikrer vores tilbageværende naturarealer. Mere end 20 procent af alle arter i Danmark er ifølge den danske rødliste truet af udryddelse, siger Rasmus Fuglsang Frederiksen.

Ritzau