LIGE NU:

Nationalpark Thy

Bestyrelsen for Nationalpark Thy er nu på plads. Ministeren har besluttet sig for hvilke myndigheder og organisationer, der skal være medlemmer.

Miljøministeren har besluttet sig
Miljøministeren har sammen med forligspartierne bag nationalparkloven besluttet hvilke myndigheder og organisationer, der skal være medlemmer af bestyrelsen i Nationalpark Thy. Forligskredsen tæller udover Venstre og det Konservative Folkeparti også Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF.

Lokal forankring
Beslutningen er truffet på baggrund af de høringssvar, som er kommet om Nationalpark Thy. Med udpegningen af medlemmerne til bestyrelsen, har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lagt op til en lokalt bredt forankret sammensætning med balance mellem de forskellige interesser.

- Mange har ønsket at komme med i bestyrelsen, og det kan jeg godt forstå - det bliver et spændende arbejde. Jeg har med opbakning fra forligspartierne valgt at sammensætte en bestyrelse, som kan varetage områdets interesser. Jeg synes, det er vigtigt, at der er en balance mellem benyttere og beskyttere i nationalparken, og det mener jeg, at bestyrelsens sammensætning afspejler, siger Troels Lund Poulsen.

Vil vælge mellem m og k
De udnævnte organisationer og myndigheder skal nu hver især indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsesposten, og derefter vil miljøministeren afgøre den endelige personsammensætning.

Ejner Frøkjær som formand
Bestyrelsesformanden Ejner Frøkjær får således en arbejdsdygtig bestyrelse på 13 medlemmer samt én repræsentant fra det lokale Nationalparkråd, som udpeges af bestyrelsen.

- Det har gennem hele processen med etableringen af nationalparkerne været vigtigt at forankre projektet lokalt. Med den lokale opbakning kommer engagementet og ejerskabet. Det skaber ambitioner og stolthed, som ingen statslig myndighed vil kunne skabe, siger Troels Lund Poulsen videre.

Plan for parken
Nationalparkbestyrelsens første store opgave bliver at udarbejde en plan for Nationalpark Thy. Planen skal være vedtaget senest 31. marts 2010, og er herefter grundlaget for bestyrelsen arbejde.

De udvalgte
De udvalgte organisationer som får en repræsentant i Nationalpark Thys bestyrelse er: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, VisitDenmark, Landbruget, Thisted Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thy Erhvervsråd, Netværk af aktive kystbyer, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om Nationalpark Thy og dens bestyrelse på www.danmarksnationalparker.dk

25_seconds

play Fik en god idé: Lokalsamfundet bakker op om 10-årige Williams store planer

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

40_percent

play 5000 nordjyder vaccineret på én dag: - Alt er forløbet godt

PH 260221 Skoler klar til test Still

play Skoler gør klar til test: - Hvis man ikke bliver testet, medfører det fravær

25_seconds

play Fik en god idé: Lokalsamfundet bakker op om 10-årige Williams store planer

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

Til forsiden

Til forsiden