Foto: TV2/Nord

Natur-styrelsen: Loven gælder stadig

Trods frifindelsen af to landmænd, der har dyrket randzoner, minder NaturErhvervsstyrelsen andre landmænd om at overholde loven.

Landmænd skal stadig sørge for en ni meter bred dyrkningsfri randzone om søer og vandløb på deres jord. Sådan lyder budskabet fra NaturErhvervsstyrelsen efter to landmænd i dag er frifundet for at have dyrket deres randzone.

NaturErhvervsstyrelsen vil forsat kontrollere, om landmændene overholder deres pligt til at holde randzonerne dyrkningsfri.

"Vi gennemgår nu dommens præmisser sammen med anklagemyndigheden, som tager stilling til, om vi vil anke sagen til Landsretten," siger Pernille Balslev-Erichsen, enhedschef for Jordbrugskontrol i NaturErhvervstyrelsen.

Randzonernes funktion er at beskytte vandmiljøet i bestemte søer og vandløb. Landmændene må hverken dyrke jorden, sprøjte eller gøde i randzonerne.