I Aalborg Kommune arbejder man på 3. år med jobrotation.

Naturlig jobrotation

I Aalborg Kommune får ledige job, mens de fastansatte videreuddannes.

Aalborg Kommunes Ældreafdeling, FOA Aalborg og Jobcenter Aalborg arbejder nu på tredje år sammen om jobrotation. Her er både faglærte og ufaglærte blevet oplært i en ny branche og har prøvet kræfter med denne. Samtidig med at de ledige har arbejde, så kan de fastansatte uddannes i nye kompetencer.

Jobrotationen er allerede blevet en naturlig del af de faste medarbejderes kompetenceudvikling i Aalborg Kommunes ældreafdeling.

Først får rotationsvikaren teoriundervisning i seks uger, derefter otte ugers praktik og til sidst er de ansat som vikar i 12 måneder.

Man skal have været ledig i 13 uger før man kan blive medlem af rotationsordningen.