Nedgang i bibliotekernes budgetter

Aalborg Bibliotekerne skal spare 3,5% på budgettet for 2009. Det vil sandsynligvis betyde afskedigelser. Også andre nordjyske kommuner melder om besparelser på biblioteksdriften.

<b>Aalborg er væst</b>
I Nordjylland ser det værst ud hos Aalborg Kommune. Aalborg Bibliotekerne skal spare 3.5% og det vil sandsynligvis betyde afskedigelser.

<b>Besparelser i Nordjylland</b>
Ellers er der for de nordjyske kommuner, tale om få eller slet ingen besparelser.
Mariagerfjord: - 1,3%
Brønderslev: - 1%
Rebild: - 0,6%
Thisted: - 0,1%

De øvrige kommuner rører ikke ved bibliotekernes budgetter for 2009.
Der er ikke oplyst tal for Jammerbugt Kommune.

<b>Undersøgelse på landsplan</b>
Danmarks Biblioteksforening har spurgt landets biblioteker og fået et overblik over tendenserne på landsplan for det netop vedtagne budget 2009 på biblioteksområdet.
Med en besvarelsesprocent på 93 % giver undersøgelsen et klart fingerpeg om tendenserne for næste års biblioteksbudgetter.

<b>Store besparelser</b>
I den øvrige del af landet, er de hårdest ramte, bibliotekerne i Dragør, Furesø, Halsnæs, Lyngby-Taarbæk og Nordfyn kommuner, alle med en reduktion på mere end 6 %.

Fra disse biblioteker oplyser man, samlet set, at det vil betyde: Færre åbningstimer, nedgang i personalet og materialeanskaffelser samt enkelte filiallukninger.
På landsplan er der samlet set udsigt til ca. 20 filiallukninger.

Vagn Ytte Larsen, formand for Danmarks Biblioteksforening siger i anledning af tendenserne fra undersøgelsen:
- Disse tal er måske i sig selv ikke umiddelbart alarmerende men det er meget beklageligt, at de forgange års budgetreduktioner ser ud til at fortsætte. Vi har i 2006 og 2007 gang på gang fået at vide, at forklaringen på reduktionerne skal ses i sammenhæng med en effektiviseringsgevinst afledt af kommunesammenlægningerne. Jeg personligt tvivler stærkt på dette.

<b>Ser frem til national strategi</b>
I Danmarks Biblioteksforening ses der derfor meget frem til en debat om bibliotekernes rolle og opgaver i kulturministerens arbejde med en ny national strategi for bibliotekerne i videnssamfundet, som varslet i kulturministerens kulturpolitiske arbejdsprogram.