LIGE NU:

Netværksgruppe for højsensitive starter op i Aalborg

HSP Foreningen starter onsdag den 2. maj en ny netværksgruppe op i Aalborg for højsensitive. Opstartsmødet foregår kl. 15-17 i De Frivilliges Hus, Badehusvej 1, 9000 Aalborg - alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig, mød bare op.

Hyggeligt samvær
Gruppen planlægger månedlige møder med lige dele socialt samvær og oplysning/undervisning i HSP-relaterede emner/problemstillinger.

Er du højsensitiv?
Overvældes du ofte af støj, røg, lyde og lugte?

Er du påvirkelig af fødevarer og drikke?

Påvirkes du af stemninger i rum og har du en fornemmelse af andres humør?

Er du indfølende?

Har du ofte brug for at trække dig tilbage, eller være i naturen?

Har du et indre rigt liv?

Løftes du af musiske og æstetiske udtryk?

Har du svært ved at forstå dig selv - føler du dig forkert eller anderledes?

15-20% af befolkningen
Kan du genkende ovenstående, er du måske blandt de 15-20 % af befolkningen, med et højsensitivt karaktertræk, som sanser dybere og er mere følsom end andre.

Nervesystemet
At være højsensitiv betyder, at dit nervesystem er mere sensitivt for subtiliteter (finheder).

Hjernen
Dit syn, din hørelse og din lugtesans er ikke nødvendigvis skarpere, men din hjerne behandler og reflekterer informationer dybere.

Overstimuleret
At være højsensitiv betyder derfor også, at man lettere bliver overstimuleret, stresset og overvældet.

Foreningen
HSP-foreningen blev stiftet i 2005. Formålet med foreningen er at synliggøre antallet af højsensitive og deres vilkår i Danmark.