Netværksgruppe for højsensitive starter op i Aalborg

HSP Foreningen starter onsdag den 2. maj en ny netværksgruppe op i Aalborg for højsensitive. Opstartsmødet foregår kl. 15-17 i De Frivilliges Hus, Badehusvej 1, 9000 Aalborg - alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig, mød bare op.

<b>Hyggeligt samvær</b>
Gruppen planlægger månedlige møder med lige dele socialt samvær og oplysning/undervisning i HSP-relaterede emner/problemstillinger.

<b>Er du højsensitiv?</b>
Overvældes du ofte af støj, røg, lyde og lugte?

Er du påvirkelig af fødevarer og drikke?

Påvirkes du af stemninger i rum og har du en fornemmelse af andres humør?

Er du indfølende?

Har du ofte brug for at trække dig tilbage, eller være i naturen?

Har du et indre rigt liv?

Løftes du af musiske og æstetiske udtryk?

Har du svært ved at forstå dig selv - føler du dig forkert eller anderledes?

<b>15-20% af befolkningen</b>
Kan du genkende ovenstående, er du måske blandt de 15-20 % af befolkningen, med et højsensitivt karaktertræk, som sanser dybere og er mere følsom end andre.

<b>Nervesystemet</b>
At være højsensitiv betyder, at dit nervesystem er mere sensitivt for subtiliteter (finheder).

<b>Hjernen</b>
Dit syn, din hørelse og din lugtesans er ikke nødvendigvis skarpere, men din hjerne behandler og reflekterer informationer dybere.

<b>Overstimuleret</b>
At være højsensitiv betyder derfor også, at man lettere bliver overstimuleret, stresset og overvældet.

<b>Foreningen</b>
HSP-foreningen blev stiftet i 2005. Formålet med foreningen er at synliggøre antallet af højsensitive og deres vilkår i Danmark.