01:47

Foto: TV2/Nord

1 af 2

NKI lægger sag an mod Aalborg Portland

Aalborg Portland har afbrudt samarbejdet med deres største leverandør af serviceydelser, NKI Kloak og Industriservice. Nu lægger NKI sag an for uretmæssig opsigelse af kontrakter.

Kontrakten med NKI blev efter Aalborg Portlands udsagn ophævet, fordi leverandøren har afleveret materialer - typisk sand fra kloakledninger og brønde - på Aalborg Portlands deponi, som ikke stammer fra deres cementproduktion.

-Det er et klart tillidsbrud og medfører, at vi ikke længere kan samarbejde med NKI, siger Aalborg Portlands direktør, Kjeld Pedersen.

Beskyldningerne fra Aalborg Portland afviser direktør Carlo Andersen hos NKI blankt.

-Vi vil gerne se dokumentation på det vi bliver beskyldt for, og det kan vi ikke få. Derfor er vi gået i gang med en erstatningssag mod Aalborg Portland for de tab vores virksomhed lider som følge af den uretmæssige opsigelse af de forskellige kontrakter, der har ligget til grund for samarbejdet, siger Carlo Andersen.

Han understreger, at alle deres transporter er registrerede og alle leverancer kan dokumenters via vejesedler og dagsjournaler.