Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Nordjyder fik indopereret frarådet hjerteklap

Patienter i Region Nordjylland har fået indopereret hjerteklappen Mitroflow, som flere hjertelæger har advaret imod.

Nordjyske hjertepatienter har fået indopereret hjerteklappen Mitroflow, selvom flere hjertelæger har advaret mod at bruge den biologiske hjerteklap af denne type. Det fremgår af et notat fra Sundhedsstyrelsen, som TV 2 har fået indsigt i.

Læger fra Aarhus Universitetshospital advarede i januar mod Mitroflow, og nu viser en rapport fra de tre læger, at patienter, der har fået hjerteklappen indopereret, har en større risiko for at dø, end patienter med en anden biologisk hjerteklap.

- På grundlag af den fremlagte dokumentation i rapporten mener en samlet bestyrelse i DTS, at det ikke vil være lægefagligt forsvarligt fortsat at anvende Mitroflow, lyder vurderingen fra Dansk Thoraxkirugisk Selskab i notatet fra Sundhedsstyrelsen.

Hjerteklappen Mitroflow har været brugt i Danmark siden 1995. I perioden fra 2000 til 2009 har 37 nordjyder fået indopereret Mitroflow. Ingen nordjyder har altså fået indopereret hjerteklappen, efter at den er blevet frarådet.

Sundhedsdirektørerne i de tre regioner, som har brugt hjerteklappen - Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark - har meddelt Sundhedsstyrelsen, at man vil indkalde alle patienter med hjerteklappen til kontrol.

Det er hovedsagelig patienter over 60 år, som har fået indopereret Mitroflow.