LIGE NU:

Nordjyder fravælger STX

De unge nordjyder fravælger de gymnasielle uddannelser i forhold til resten af Danmark.

De unge nordjyder vælger i højere grad en erhvervsuddannelsen end resten af Danmark. Hele 27 procent skal efter sommerferien læse til maler, tømrer eller frisør. Det er det højeste antal i landet.

Samtidig har kun 65,8 procent af de afgående 9. og 10. klasseselever valgt en gymnasiel uddannelse i Nordjylland. Det er tilsvarende det laveste tal i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet.

De nordjyske tal står i stærk kontrast til tallene fra Region Hovedstaden. Her har 78 procent af de unge valgt en gymnasiel uddannelse og kun 14 procent en erhvervsfaglig.

Siden 2001 er gennemsnittet af unge, der på landsplan vælger en gymnasiel uddannelse steget fra 58,6 procent til 71,6. Samtidigt er gennemsnittet for de erhvervsfaglige uddannelser faldet fra 31,7 til 20,4 procent. Men på begge parametre skiller Region Nordjylland sig altså ud.

På landsplan er merkantil- og bygge & anlæg uddannelserne de største erhvervsfaglige uddannelser.

Unge, der ikke fortsætter deres uddannelse, er ikke regnet med i tallene.