02:30

Hvis du har set et par mystiske biler bevæge sig rundt i Vendsyssel kan det være Statensd opmålere du har set.

Nordjylland måles på ny: Højdekortet ændre sig hele tiden

Måske har du set et par mystiske køretøjer i de sidste dage i 2017 rundt om i Vendsyssel. Det er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der har været rundt for at måle Nordjylland op.

Bilerne, som bruges til at lave højdemålinger med, ligner nærmest månekøretøjer, og Palle Nielsen og Majbritt Sørensen, der betjener dem er vant til nysgerrige spørgsmål.

- Jamen, det er jo lige fra, om det er paven, der kommer kørende, og om der skal være nye motorveje. Folk er meget obs. på, hvad vi kører og laver, siger Landmåler Palle Nielsen.

Det er kystdirektoratet, der har bestilt de nye målinger til nye højdekort – eller koter, som det hedder i fagsproget. De er vigtige i forhold til alt nyt anlægsarbejde, som f.eks. kloakledninger, der helst skal lede spildevandet den rigtige vej. Og der skal faktisk måles jævnligt, for landfast er ikke det samme som højdefast.

- Vi er påvirket af klimaforandringer, så nogle ting sætter sig og andre ting hæver sig. Nordjylland hæver sig stadig efter den sidste istid, men samtidigt stiger havet, siger Geofysiker Majbritt Sørensen.

Statskontrollen afslører at Hellehøj - et af Vendsyssel højeste bjerge pynter sig med lånte fjer, og nu er blevet en meter lavere i forhold til havet.

- Det kunne godt være, at man skulle sætte et nyt skilt op, der siger 88 meter, siger Majbritt Sørensen med et glimt i øjet.